‘Investering in A9 is verantwoord’

‘Investering in A9 is verantwoord’

AMSTELVEEN –
Ondanks kritiek en vragen van Meanderbewoners blijft wethouder Herbert Raat (VVD) van mening dat het verantwoord is om samen met de minister te investeren in een verdiepte ligging van de A9. ‘De voordelen van het plan qua leefbaarheid en ruimtelijke inpassing zijn evident,’ aldus Raat.