Maak van wijkplatforms wijkraden met forse bevoegdheden

Maak van wijkplatforms wijkraden met forse bevoegdheden

AMSTELVEEN –
Bestuurlijk vernieuwing wordt noodzakelijk. Het is algemeen bekend dat burgers zich steeds minder betrokken voelen bij het besturen van een gemeente. En die lijn zet zich uiteraard door op wijk- en buurtniveau. Alles laten wij – zowel voor- en soms ook achter de voordeur – over aan de ambtenaren en het dagelijks bestuur van een gemeente, met de gedachte dat zij er voor worden betaald.