Bewoners Theresia in de watten

Bewoners Theresia in de watten

OUDERKERK AAN DE AMSTEL –
Kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO)-vestiging Villa Kinderkeet en muzikanten van accordeonvereniging Accordiana hebben woensdag 11 september een gezellige avond voor de bewoners van bejaardencentrum Theresia verzorgd.