Amstelveen en Amsterdam jagen samen op spijbelaars

Amstelveen en Amsterdam jagen samen op spijbelaars

AMSTELVEEN –

Het hoofdstedelijke Bureau Leerplicht gaat de Amsterdamse leerplichtbus, inclusief chauffeur en leerplichtambtenaar, nog dit schooljaar vaker gratis ter beschikking stellen aan gemeente Amstelveen om zodoende het verzuim onder Amstelveense leerlingen terug te dringen.