Lokale gedragscode Flora- en faunawet

Lokale gedragscode Flora- en faunawet

AMSTELVEEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft een gedragscode vastgesteld voor Flora- en faunawet. In de code beschrijft zij diverse maatregelen om schade bij ruimtelijke ingrepen en bij beheer- en onderhoudsactiviteiten aan flora en fauna te voorkomen of te beperken.