NIMA, VEA en BVA willen samenwonen

NIMA, VEA en BVA willen samenwonen

‘Samen werken, samen inspireren en samen creëren’ onder één verbindend dak in Amsterdam. Vanuit die visie werken NIMA, VEA en BVA aan de oprichting van het voorlopige Marketing & Communicatiehuis. Het ‘Marketing & Communicatiehuis’ moet het creatieve hart van de communicatiebranche worden: een fysieke locatie in de stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, debatten kunnen voeren en in verbinding samenwerken.VEA en BVA  zijn sinds 2003 gezamenlijk gehuisvest aan de A.J. Ernststraat in Buitenveldert. NIMA is gevestigd in Amstelveen. Veranderingen in de organisaties en het economisch klimaat maken de tijd rijp om te zoeken naar nieuwe huisvesting met een gedeelde back-office  die het mogelijk maakt efficiënter in te spelen op gezamenlijke projecten en (expositie)ruimten te delen.

Najaar 2012
De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels van Economische Zaken steunt de wens een geschikte ruimte in de hoofdstad te vinden. De komende weken inventariseert een projectleider de wensen van de betrokken verenigingen en wordt een verhuisplan opgesteld. Streven is om in ieder geval dit najaar alvast met voortrekkers NIMA, VEA en BVA naar een gezamenlijke locatie te verhuizen. Van de twintig geïnteresseerde verenigingen hebben er tien (ca. 50 werkplekken) concrete verhuisplannen voor het eind van 2012. Half april vindt er een vervolgbijeenkomst plaats voor de betrokken organisaties.