?Het Korterlands op Twitter is juist goed voor taalontwikkeling jeugd?

?Het Korterlands op Twitter is juist goed voor taalontwikkeling jeugd?

Er wordt vaak beweerd dat Twitter en sms er de schuld van zijn dat jongeren niet meer foutloos Nederlands kunnen schrijven. Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, is het daar niet mee eens. Hij vindt het juist fascinerend om te zien hoe creatief scholieren omgaan met het Nederlands op Twitter en in sms. Door allerlei variëteiten blijft de taal een levend iets, zegt Hans Bennis van het Meertens Instituut. Leerlingen hebben volgens juist baat bij Twitter, Wordfeud, Twitter en sms?jes, zegt hij in een artikel in het tijdschrift Onze Taal. ?Dat is beter dan te blijven hameren op foutloos Nederlands?.

Bennis heeft zich verdiept in het gebruik van afkortingen op Twitter en in sms?jes.  Hij noemt die taal ?Korterlands?. Volgens Bennis zijn die verkortingen op een systeem gebaseerd. ?Het is creatief omgaan met taal, waarbij als vanzelf regels ontstaan. Het gaat er niet om of het taalkundig correct is, maar dat er allerlei variëteiten worden gecreëerd. Dat houdt een taal levend?.
?Het onderwijs zou er goed aan doen om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen?, aldus Bennis. ?In plaats van verontrust te protesteren zouden leraren gebruik kunnen maken van de nieuwe media. Laat kinderen op school Wordfeud spelen tegen elkaar of tegen de leraar of laat ze een tekst inkorten tot een Twitterbericht. Laat ze nieuwe woorden van het Korterlands verzinnen, maak samen een sms-woordenboek opf laat ze bedenken op grond van welke regels Amstelveen tot amstlvn geworden is. Geef ze daarmee inzicht in de fascinerende wereld van de taal. Als ze de regels van het systeem doorzien, inclusief de regels voor het Korterlands, dan komt het spellen bij een sollicitatiebrief vanzelf wel?.
Van Hans Bennis verschijnt dit najaar bij uit­geverij Prometheus/Bert Bakker een boek over het Korterlands.
via Onze Taal, ©Twittermania @bertiebee