CDA: Regiotram beste alternatief voor metro

CDA: Regiotram beste alternatief voor metro

AMSTELVEEN –
De keuze voor de Regiotram is de meest logische keuze voor het CDA bij de aanpassing van de Amstelveenlijn tot een hoogwaardige railverbinding. Dit is de conclusie van het CDA na bestudering van verschillende onderzoeken en beraadslagingen in de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).