‘Gemeente Amstelveen pleegt opnieuw milieudelicten’

‘Gemeente Amstelveen pleegt opnieuw milieudelicten’

AMSTELVEEN –
(Ingezonden) Onder verantwoording van overwegend steeds dezelfde teamleiders bij wijkbeheer van de Gemeente Amstelveen wordt ieder jaar de Flora en Faunawet overtreden.